تولید

عملیات استخراج معدن

خط تولید سنگ آهن دانه بندی

با خیال راحت تماس بگیرید

۸۸۸۸۹۴۶۱

۸۸۱۹۴۲۹۲

۸۸۶۷۶۷۱۸